Een protocol voor primeurs bij De Volkskrant

protocollen.jpgNaar aanleiding van de falende berichtgeving over het ‘martelen’ van gevangenen in Irak waarover deze site en klokkenluideronline in het verleden reeds uitvoerig hebben bericht, heeft De Volkskrant vanochtend aangekondigd te komen met een ‘protocol voor primeurs’. Dat staat! Als eerste ‘kwaliteitsmedium’ in Nederland gaat De Volkskrant nu, 679 jaar na oprichting, eindelijk eens nadenken over de totstandkoming van ‘primeurs’. Wat moeten we nu wel niet denken van al die ‘primeurs’ uit het verleden die tot stand kwamen zonder ‘protocol’ zoals de ‘primeur Ottolien Lels‘ waarnaar overigens nooit onderzoek is gedaan? Wat zullen de (steeds sneller en massaler wegrennende) lezers van De Volskrant gerustgesteld zijn met zo’n ‘protocol’ dat ze er ook nog eens ‘gratis’ bij krijgen, dat wil zeggen zonder dat de prijs van een abonnement omhoog gaat! Volgens uw ombudsman zal het ‘Broertjes-protocol’ echter geen halt kunnen toeroepen aan de journalistieke ineenstorting van de Azijnbode. Dit zegt hij met name omdat het protocol nu reeds is uitgelekt!

heerts.jpgProtocol voor primeurs bij De Volkskrant

1. Primeurs die nadelig zouden kunnen uitvallen voor de PvdA worden so wie so zonder verdere discussie of debat van tafel geveegd zoals we eerder dus deden met de SM-foto’s van Ad Melkert.

2. Als er zijdens het Koninklijk Huis of de RVD informatie wordt aangeleverd die door de leverancier wordt omschreven als ‘primeur’ wordt deze informatie zonder verdere discussie of debat opening van de krant. Dat is destijds door Pieter Broertjes afgesproken met Bernhard op zijn sterfbed en Broertjes is er een van : een man een man, een woord een woord.

3. Elke primeur die een negatief licht werpt op Geert Wilders of de PVV wordt zonder nader onderzoek linea recta in de krant gebracht, ongeacht de bron van de informatie.

4. Mocht zich een primeur aandienen over een Nederlandse onderneming, dient eerst bij de afdeling Advertenties te worden gechecked of deze onderneming een adverteerder is. Als dat zo is, dienen de tarieven te worden verdubbeld onder dreiging van publicatie van de primeur. We zijn tenslotte zo goed als failliet, heeft Broertjes zelf gezegd in zijn onnavolgbare wijsheid.

5. Elke primeur over bevriende media (alles wat publiek en PCM is) dient per ommegaande aan Broertjes te worden overgeleverd opdat deze het materiaal door zijn eigen papierversnipperaar kan halen.

nysigh.jpg6. Elke informatie afkomstig van spindoctors die op onze lijst staan van ‘betrouwbare bronnen’ zoals Ewoud Nysingh dient onverwijld als primeur in de krant te worden gebracht.

7. Mocht de krant na publicatie van een ‘primeur’ onder druk worden gezet de bron(nen) te noemen, dienen de namen van deze bronnen onverwijld aan het publieke domein te worden vrijgegeven (door P. Broertjes zelve) zodat deze naar behoren kunnen worden vervolgd door Justitie zoals ook is gebeurd met de bron van de ‘martelprimeur’.

8. Mochten we ooit nog ondanks dit protocol ter verantwoording worden geroepen voor de totstandkoming van een primeur dienen we in onze eigen kolommen gewoon keihard te liegen zoals we ook deden toen we ‘verantwoording aflegden’ voor de ‘martelprimeur’ en stelden dat de verkiezingen geen enkele (we herhalen: geen enkele! Elke suggestie dat de verkiezingen ook maar de geringste rol speelden wijzen we met kracht en klem en wat dies al niet meer zij van de hand...) rol speelden bij de timing vijf dagen voor de verkiezingen van 22 november 2006. Ook logen we de lezer keihard en aantoonbaar voor toen we schreven: “Het verhaal begint als de verslaggever vlak voor de zomer van 2006 na een tip in contact komt met iemand die een hoge functie heeft bekleed in de krijgsmacht.” De waarheid had moeten luiden -maar die mag dus nooit naar buiten komen- “Onze betaalde ex-redacteur Ewoud Nysingh die een commercieel spindoctors-bureautje runt werd voor het karretje gespannen van een kongsi die als doel had een verhaal de wereld in te helpen dat de PvdA aan een gunstige verkiezingsuitslag moest helpen. Ton Heerts zat vanaf het begin aan de knoppen van deze ‘martelprimeur’ en koos Nysingh speciaal uit wegens zijn uitstekende contacten met de PvdA-minded Volkskrant. Nysingh belde vervolgens Jan Hoedeman omdat hij weet dat Hoedeman een soort journalistieke hitman is die de meest smerige klusjes opknapt voor de PvdA.”

 • By Sic transit gloria mundi, 5 december, 2007 @ 17:13

  9. Keiharde schandalen met betrekking tot bijvoorbeeld wapenlobbies dienen te worden gepresenteerd als romantische tragedies op boulevard-niveau.

  Zo wordt de relatie van Mabel en War Child volledig overschaduwd door de vraag of ze wel of geen relatie zou hebben met een drugsbaron.

  Zo kunnen effectief veel grotere primeurs – met directe vingerwijzingen naar bijvoorbeeld het koninklijk huis – de nek om worden gedraaid.

  http://www.indymedia.org.uk/en/2003/10/279556.html

 • By Damocles van Trier, 6 december, 2007 @ 22:19

  Laat journalist en aartsleugenaar H.Muller van de Volkskrant dan ook het leugenverhaal over het vertrek van Mgr.Ph.Bar uit Rotterdam eens gaan intrekken. In 1993 had Muller het nodig gevonden om een complotverhaal uit eigen duim te zuigen en orthodox katholieke organisaties te beschuldigen. Er werd in dat artikel van Muller gesproken van chantage naar de bisschop omdat hij z.g. homoseksueel was en er door het katholiek nieuwsblad “compromitterende foto’s” bewaard werden. Maar de latere hoofdredacteur van dit blad heeft mij verzekerd dat er helemaal geen foto’s waren. Aartsleugenaar en bedrieger Muller van de Volkskrant kwam natuurlijk met een “martel-primeur” aanzetten. Maar omdat Muller geen echte bronnen had (die was hij zelf bleek later!) kon in eerste instantie niemand iets natrekken. Totdat de voorzitter van het comitee van de verdediging RK-kerk middels een telefoongesprek met Muller achter de ware reden van het verhaal kwam.

  En nu komt de Volkskrant met een “protocol van primeurs”? God zij dank hebben de leugenaars van de Volkskrant een keiharde noodlanding gemaakt…regelrecht op hun leugenachtige smoel wel te verstaan…

Other Links to this Post

WordPress Themes