Bijna vier jaar NRC-bashing: geen enkel weerwoord

Bijna vier jaar zijn we nu bezig de totaal verziekte, gecorrumpeerde en oversexte journalistieke cultuur bij NRC Handelsblad te exposen. Tientallen affaires, manipulaties, leugens en geheime opzetjes zijn inmiddels onthuld, van het manipuleren van een enquete tot aan redacteuren die meer dan tien jaar lang verhalen uit hun duim zogen. Het meest verbijsterende in deze tussenbalans is dat er al die tijd van NRC geen enkel serieus weerwoord is gekomen. Niet nadat mijn boek Lux Libertas en Leugens uitkwam in oktober 2004, niet na grote artikelen in HP/de Tijd, niet na radiouitzendingen bij IKON en RVU. Ook deze week zegt Jensma weer (in HP/de Tijd) als hij om een reactie wordt gevraagd over de komst van deze website: ‘Ik vind het niet leuk. Verder zeg ik er niets over. Dat ljkt me maar het beste’.

Het beste voor wie? Voor NRC? Of misschien het beste voor de totaal mislukte en gecorrumpeerde Jensma zelf? Is dat het beste als je jaar in jaar uit wordt beschuldigd van corruptie, bedrog, manipulatie om daar dan maar niets over te zeggen? Een opmerkelijke inschatting van de hoofdredacteur die ons al eerder beloofde een rechtszaak aan te spannen maar de daad niet bij het woord voegde. Zou het niet zo kunnen zijn dat alles wat we over NRC beweren gewoon de waarheid is? Dat Jensma cs. daarom maar niets zeggen nadat ze eerst hebben geprobeerd ons in diskrediet te brengen door steeds weer te verspreiden dat Kat ‘gefrustreerd is omdat hij een afgewezen ex-medewerker is?’ Jensma is de meest incompetente, gecorrumpeerde en ook incapabele hoofdredacteur uit de geschiedenis van de Nederlandse journalistiek en door te blijven volharden in zijn zwijgen maakt hij zijn eigen krant kapot.

Jensma moet worden besmeurd met pek en veren en het pand worden uitgejaagd onder het striemend hoongelach van een ieder die nog enig gevoel voor journalistiek in zijn botten heeft. Hoe is het mogelijk dat wordt getolereerd dat de hoofdredacteur van ‘onze kwaliteitskrant’ de populairste politicus van ons land aan de vooravond van verkiezingen die hij op het punt stond te gaan winnen in direct verband brengt met Nazi-Duitsland zonder dat daarvoor ook maar enige reden is? Hoe komt het dat er een soort taboe heerst op kritiek op Jensma en NRC Handelsblad terwijl de bewijzen voor een compleet gecorrumpeerde cultuur zich wekelijks verder opstapelen? Het lijkt het huis van Oranje verdomme wel! Well: wij leggen ons daar niet bij neer puur uit liefde voor de waarheid en de journalistiek en gaan net zolang door met het exposen van de Leugens van Lux et Libertas tot Jensma op de keien staat!

Het mooie is dat we inmiddels zo veel weten van NRC en diens redacteuren, dat niemand onze kennis meer kan evenaren! Jensma roept als een jankende puber in HP/de Tijd dat hij het ‘niet leuk vindt’ dat we deze site begonnen zijn. Folkert kerel: het komt door jouw eigen leugens en jouw eigen wanbeleid dat deze site er nu is! Zonder de affaire-De Munnick was ik er nooit meer aan begonnen! Maar jij moest je lezers zo nodig voor de zoveelste keer bedriegen en beliegen! Als je het ‘niet leuk’ vindt, Folkertje, doe er dan wat aan in plaats van op je kamertje te gaan lopen huilebalken achter je pianootje met Bach-partituren! Geef bijvoorbeeeld eens wat zaken toe. Maak excuses aan de lezers in een verklaring op de voorpagina voor het bedrog van Marjon van Royen, voor het manipuleren van de enquete, voor het bedrog door Daniela Hooghiemstra die stukken schreef over Oranje terwijl ze deel uitmaakte van een ‘hofclaque’, voor de misdadige opzet van de affaire-De Munnick waarvoor je jezelf binnenkort waarschijnlijk zult moeten verantwoorden voor de Raad voor de Journalistiek. En treed vervolgens af en word woordvoerder van een of ander ministerie. Maar dat doe je allemaal niet. Nee, want in de verziekte cultuur van PCM zijn de belangen van individuen altijd groter dan die van de produkten en het concern.

Als Knapen en Bouwman hun zakken maar kunnen vullen. dan maakt het niet meer uit dat de kranten hun integriteit te grabbel gooien. Dat is ook precies de reden waarom Jensma al die jaren geen weerwoord heeft willen geven en ook nu blijft zwijgen: omdat hij zelf verantwoordelijk is voor de journalisteke puinhopen van Lux et Libertas! Jensma handelt dus uitsluitend uit eigenbelang en de toekomst van NRC Handelsblad kan hem jeuken! Want als hij zich daadwerkelijk zou bekommeren op zijn krant, zou hij het nooit over zijn kant laten gaan wat we allemaal beweren en waar we NRC van beschuldigen! In die zin is Jensma een crimineel. De strijd gaat door, Folkert, tot je op de keien staat!

 • By Kees Simploer, 1 mei, 2006 @ 8:00

  “Voor de verwijdering kan ik echter geen motivatie vinden”

  Ik wel: het Wikipedia artikel is een zeer summiere samenvatting, waarin het het boek van Kat geen echte relevantie heeft. In elk geval niet in relatie tot de geschiedenis en het profiel van die krant. De vermelding is net zo misplaatst als een bundel verzamelde tv recensies bij het onderwerp Nederlandse televisie.

 • By F.W. Voigt, 2 mei, 2006 @ 18:58

  Kees Simploer: “De vermelding is net zo misplaatst als een bundel verzamelde tv recensies bij het onderwerp Nederlandse televisie.”

  U overdrijft naar mijn idee, heer Simploer. Een passender vergelijking lijkt mij: een kritisch boek over de VARA bij het onderwerp VARA.

  Het staat iedereen natuurlijk vrij ook een reeks hagiografieën te noemen – zodat de geïnteresseerde lezer zich in analyses van het onderwerp kan verdiepen en in staat is een evenwichtig beeld te vormen.

 • By F.W. Voigt, 6 mei, 2006 @ 10:37

  Nog even over de door hoofdredacteur Pieter Broertjes uit alle macht beschermde Mabel Wisse Smit. Vandaag schrijft de Telegraaf:

  ‘ … De echtgenote van prins Friso deed de aanval op de pers gisteren in Vlissingen tijdens de jaarlijkse H.M. van Randwijk-lezing, vernoemd naar de in de oorlog omgekomen journalist en verzetsstrijder. De lezing wordt elk jaar gehouden op bevrijdingsdag. Mabel wekte de indruk dat zij nog een persoonlijke rekening te vereffenen had met de media.

  Zij beschuldigde hen ronduit van opportunisme en winstbejag, maar noemde geen voorbeelden. „Veel massamedia worden gedreven door oplages en kijkcijfers, en niet door een onbevangen kritische analyse, waarheidsvinding of eenvoudigweg het leveren van kwaliteit”, zo waarschuwde ze. …’

  ‘Kritische analyse’ en ‘waarheidsvinding’ geëist door een leugenaar en manipulator….

  Wat zijn trouwens de verdiensten van deze vrouw dat zij deze lezing mag houden? Omdat ze zich wentelde in de luxe verdient door Klaas Bruinsma met drugshandel en tien tot vijftien liquidaties? Omdat ze trouw blijft aan fraudeur Sacirbey?

  Misschien kan Pieter Broertjes hierover wat informatie vinden in de kringen rond wijlen ‘held van het verzet’ Prinz Bernhard.

 • By Tony, 6 mei, 2006 @ 15:04

  Hmmm, stel nu eens dat ik alle e-mailadressen had van alle digitale NRC-leden…

Other Links to this Post

WordPress Themes