Verklaring inzake sommatie Wim Kohler

accomplia1.jpgDe advocaat van Wim Kohler heeft deze website gesommeerd een artikel te verwijderen. In dat artikel noemde ik Kohler ‘de grootste journalistieke crimineel ooit’ en vergeleek hem met dr. Mengele. Reden voor deze ongekend felle uithaal was dat Kohler in een uitgebreide reportage in het magazine M alsmede in een stuk op de voorpagina in nog nooit eerder vertoonde juichende bewoordingen een ‘wonderpil’ lanceerde die tegen alles zou helpen zonder in deze artikelen enige journalistieke distantie te betrachten of anderszins blijk te geven van een onafhankelijke houding. Op dat moment had de heer Kohler als wetenschapredacteur en als ‘farmaceutisch specialist’ reeds op de hoogte moeten zijn van de grote risico’s die kleven aan medicijnen van het type Rimonabant. In de vakpers maar ook in publieksmedia werd toen al regelmatig gepubliceerd over farmaceutische mislukkingen met tientallen doden als gevolg, afwezigheid van onafhankelijke testinstituten en de rucksichtloze wijze waarop big farma artsen maar ook media bewerkt hun producten te promoten, producten waarop in de meeste landen een reclameverbod geldt. Desalniettemin heeft Kohler zich in ongekend juichende bewoordingen over dit ‘medicijn’ uitgelaten en daarmee de facto het reclameverbod op medicijnen omzeild. Min of meer de dag na de publicatie van de ‘wonderpil-stukken’ van Kohler…

kohler1.jpg…bleek dat dit medicijn ernstige bijwerkingen had. Reeds enkele weken na de verschijning van de artikelen van Kohler plaatste de krant een rectificatie op de Opiniepagina van de hand van twee professoren waarin werd gewezen op de depressies die de ‘wonderpil’ kon veroorzaken. Enige dagen daarna blijkt dat de FDA in de VS de ‘wonderpil’ heeft geweigerd juist vanwege deze ernstige bijwerkingen. Als de chef van het magazine M Laura Starink naar aanleiding van deze ontwikkelingen wordt gevraagd of zij nog altijd achter het stuk van Kohler staat, zegt zij dat het ‘een uitstekend stuk is waar zij volledig achter staat’. Ruim een jaar later, in de zomer van 2007, komt het nieuws door dat de Europese registratie-autoriteit EMEA het medicijn wel toelaat, maar dat er aparte bijsluiter moet worden toegevoegd die wijst op het gevaar dat gebruikers zelfmoord kunnen plegen. Uit De Volkskrant: Zimulti, zoals het middel in de Verenigde Staten heet, zou kunnen leiden tot suïcidale gedachten en depressies. Drie patiënten die meededen aan medische proeven, pleegden zelfmoord. Deze nieuwe ontwikkeling leidt tot de hilarische kop in NRC (weer van Kohler) ‘wonderpil in de problemen’. Eind november 2007 werd de ‘suicidale bijwerking’ van ‘Wim’s wonderpil’ opnieuw bevestigd, nu door een professor in Kopenhagen. Deze laatste ontwikkeling was voor deze site de directe aanleiding Kohler ‘de grootste journalistieke crimineel ooit’ te noemen en te vergelijken met dr. Mengele. In de bijna twee jaar na de lancering van ‘Wim’s wonderpil’ door NRC Handelsblad is de krant met geen woord teruggekomen op de eigen berichtgeving.

Maar de situatie rond de berichtgeving door Wim Kohler is nog ernstiger dan dit. Aan het licht is namelijk gekomen dat een oud-redacteur van NRC Handelsblad, Rob Meines, via zijn lobby-bureau Meines & Partners actief diensten verleent aan de farmaceutische industrie. De vrouw van Rob Meines, Rixt Meines, was tot 2006 hoofd Public Relations van Nefarma, het lobby-orgaan in Nederland van de farmaceutische industrie. Rob en Rixt zijn vaste gasten op feestjes en borrels van NRC Handelsblad. Daarbij is tevens vast te stellen dat er in de geschiedenis van de farmaceutischeindustrie nog nooit eerder een groter PR-offensief is opgetuigd als rond het medicijn Rimonabant waarvoor zelfs een aparte ziekte werd ‘uitgevonden’. Vrijwel alle media schreven vanaf maart 2006 in juichende termen over de ‘wonderpil’ -De Telegraaf ook op de voorpagina- maar geen krant ging zo ver als NRC Handelsblad. Dit leidt tot de hypothese dat het echtpaar Meines hun relaties met NRC Handelsblad heeft gebruikt om bij die ‘gezaghebbende krant’ extra exposure te krijgen voor de ‘wonderpil’. Een en ander zal moeten worden vastgesteld in voorlopige getuigenverhoren, want Rob Meines beantwoord geen telefoon.

Het oordeel van uw ombudsman over deze hele gang van zaken is dat Kohler en NRC misdadig hebben geopereerd en door de basale wetten van de journalistiek te schenden de volksgezondheid op roekeloze wijze in gevaar hebben gebracht. Naar zijn oordeel hebben Kohler en NRC Handelsblad hiermee onrechtmatig gehandeld. Na overleg met zijn advocaten komt uw ombudsman tot de volgende conclusies.

1. De vergelijking van Kohler met Mengele is wellicht te verdedigen, maar het is af te raden dit juridische risico te lopen. De advocaten hebben aangeraden ‘Mengele’ te vervangen door een andere ‘horror-arts’. Dit advies is reeds opgevolgd en Mengele is vervangen door dr. Jack Kevorkian, ook wel bekend als ‘dr. Death’.

2. Wat betreft de omschrijving van Kohler als ‘de grootste journalistieke crimineel ooit’ geldt dat het woord ‘crimineel’ wellicht verdedigbaar is in journalistieke zin, maar toch een feitelijke onjuistheid betreft daar Kohler zich immers niet heeft schuldig gemaakt aan delicten in strafrechterlijke zin. Daarbij wijzen de advocaten er nog eens op dat zulks wellicht het geval zou zijn als Kohler ten tijde van het schrijven van het stuk op de hoogte zou zijn geweest van de ‘suicidale bijwerkingen’ van Rimonabant maar dat is niet aannemelijk. Daarom adviseren zij de omschrijving ‘crimineel’ te vervangen door het woord ‘kwakzalver’. Uw ombudsman volgt dit advies op.

3. Met het doorvoeren van genoemde aanpassingen is uw ombudsman van oordeel dat het stuk op geen enkele wijze meer onrechtmatig kan zijn tegen Wim Kohler en NRC Handelsblad.

Lees hier het eerste stuk dat deze site over deze kwestie schreef, vlak na verschijning van de ‘wonderpil-artikelen’

Lees hier het stuk naar aanleiding van de ‘rectificatie’ door NRC op de opiniepagina

Lees hier het stuk naar aanleiding van de afwijzing van het medicijn door de FDA

Lees hier de reactie van Laura Starink op de ontwikkelingen rond de ‘wonderpil’.

Lees hier het stuk over de aanpassing van de bijsluiter waarbij wordt gewezen op het risico dat de gebruiker zelfmoord kan plegen.

Lees hier het stuk naar aanleiding van de hernieuwde bevestiging van de ‘suicidale bijwerking’ van Wim’s wonderpil.

 • By R Hartman, 13 december, 2007 @ 14:08

  Niet eens dus met de keuze voor Jack Kevorkian (zie mijn commentaar onder je vorige artikel). Vergelijking met Lucia de B. zou net zo onterecht zijn geweest. Je zou eens kunnen nagaan welke kwakzalver destijds Sylvia Millecam geadviseerd heeft de reguliere geneeskunde te negeren. Dat zou een passender vergelijking zijn.

 • By Micha Kat, 15 december, 2007 @ 18:25

  Het is in het licht van dit feitenoverzicht aardig te zien wat producent Sanofi-Aventis zelf schrijft over de bijwerkingen van Acomplia:

  http://www.acomplia.nl/live/ck/nl/layout.jsp?cnt=8409F63F-587E-4A8A-9149-99CD62CBA43D

 • By Jan Bouma, 16 december, 2007 @ 14:33

  Wellicht valt het te overwegen dat het gehele toelatingsbeleid, van nieuwe geneesmiddelen die op de markt komen, onder de loep wordt genomen. We herinneren ons de Softenon-zaak; achteraf…; ja, inderdaad “achteraf”… Misschien moeten we wat meer “vooraf” testen en minder snel iets zomaar op de markt gooien.
  Als ik het goed begrepen heb, dan heeft Köhler geen “clandestien en verboden middel gepropageerd”. Derhalve hoort het toeziend toelatingsorgaan (FDA) en hier in Nederland dacht ik de Gezondheidsraad of wie dan ook, die verantwoordelijk was voor de toelating op de markt, in de beklaagdenbank te zitten. Ik ga nog eens uitzoeken waar nou precies de verantwoordelijkheid ligt.

Other Links to this Post

WordPress Themes