NRC is natuurlijk wars van complotten

9-11Een belangrijke Duise ex-minister, Alexander Von Buelow, heeft in een interview verklaard dat 9-11 door de Amerikanen zelf tot stand is gebracht. NRC meldt dit nieuwsfeit van formaat niet. Waarom niet? Omdat NRC als medium van het establishment niet is bedoeld om een actieve rol te spelen in het ontdekken van de waarheid, maar juist om de waarheid in opdracht van de macht te bestrijden. Niet onthullen maar verhullen heb ik dat in mijn boek genoemd. Het niet noemen van de mening van Von Buelow is hiervan weer een stuitend voorbeeld. Want ook al praat hij onzin, het feit dat hij zoiets zegt is natuurlijk al nieuwswaardig genoeg. Niet voor NRC: de krant van Lux et Libertas ‘staat natuurlijk ver boven complotten van halve garen’.

Intussen begint ‘9-11’ toch wel een probleem te worden voor de mainstream journalistiek. Alle aanwijzingen voor alternatieve theorieen (en dat is inmiddels een complete bibliotheek) worden stelselmatig verzwegen. Ik kan me zelfs niet herinneren dat er ook een groot stuk over de altenatieve theorieen in NRC heeft gestaan, zelfs niet in de ridiculiserende sfeer. Dat is op zichzelf al aanleiding om achterdochtig te worden. News is everything someone wants to suppress; all the rest is advertisement zoals een hoofdredactuer van een groot Amerikaans TV-station ooit zei. Door zijn journalistieke plicht om op onpartijdige wijze melding te maken van belangrijke ontwikkelingen op deze manier te verzaken, draagt NRC bij aan de Amerikaanse terreur die de wereld steeds meer in zijn greep krijgt. Dit is reden de krant te zien al een vijand van het volk.

Ook De Volkskrant heeft altijd geweigerd aadacht te besteden aan belangijke nieuwsfeiten die een ander licht werpen op 9-11. Hierover is zelfs een zaak gevoerd bij de Raad voor de Journalistiek nadat de ombudsman van de Volkskrant maand in maand uit had geweigerd iemand te woord te staan die om inlichtingen vroeg over het journalistieke beleid van de krant rond 9-11. Het is een horrorstory van intimidatie en journalistieke incompetentie. Ook de wijze waarop de Raad met deze klacht is omgegaan geeft aan dat we in Nederland op een dieptepunt zijn aangeland wat betreft het niveau van de mainstream media.

 • By VII, 31 mei, 2006 @ 20:07

  @J.J. v.d. Gulik:
  We hoeven het niet eens te worden over hoe we mensen willen informeren ALS we de mensen maar blijven informeren over de brandende vragen die openstaan rondom 911.

 • By Haddock, 1 juni, 2006 @ 10:06

  Mondjesmaat komt er wel wat meer aandacht, maar de toonzetting van de bijdragen in de “gewone” krant blijft badinerend. Bijvoorbeeld deze recente bijdrage in Trouw:

  http://www.trouw.nl/deverdieping/religie_filosofie/article335632.ece/

  Trouw plaatst het stuk in de categorie “religie en filosofie”. Opvallend.

 • By Haddock, 2 juni, 2006 @ 10:53

  In de veelheid van reacties kon ik niet zo snel terugvinden of iemand de laatste Zogby poll al onder de aandacht heeft gebracht. Bij deze: ruim 70 miljoen Amerikanen vinden dat er een nieuw onderzoek naar 9/11 moet komen (bericht van 22 mei jl.).

  Lees hier het hele bericht:
  http://news.yahoo.com/s/prweb/20060522/bs_prweb/prweb388743_4

  Een nieuwswaardig feit zou ik zeggen.

 • By J.J. v.d. Gulik, 4 juni, 2006 @ 17:09

  re Haddock

  Er is in Trouw over deze zaak ook een artikel verschenen van de hand van Drayer. Er zijn dus in korte tijd 2 artikelen geplaatst, waar tot nu toe ongeveer 135 reacties op gekomen zijn. Mijn laatste reactie op het artikel van Drayer is nog niet geplaatst. Dat zal wel met Pinksteren te maken hebben. De tekst van die reactie luidt als volgt:

  “Ook Drayer gelooft in een complot, alleen dat dan is het officiele complot, namelijk dat een groep van negentien Arabieren zonder veel vliegervaring vliegtuigen heeft gekaapt en vervolgens met die vliegtuigen onder meer in de towers van de WTC is gevlogen. Het staat Drayer vrij om in dat complot te geloven, maar als er vele anderen zijn, die reele vraagtekens plaatsen bij dat complot dan lijkt het op de weg van Drayer en andere journalisten te liggen om de verschillende complotten met de kracht van argumenten te beoordelen en niet om kritiekloos een Eigen Complot Eerst opstelling te kiezen en de officiele versie blindelings te volgen.”

 • By Erik, 11 juni, 2006 @ 2:24

  Veel mensen hebben de neiging om zich aan de kant van “het gezonde verstand” te scharen wanneer zij geconfronteerd worden met een theorie die afwijkt van wat algemeen geaccepteerd wordt. Het “gezond” zit hem daarbij niet in de plausibiliteit van het bewijs maar vooral in de acceptatiegraad van de theorie. Deze mensen lijken om wat voor reden dan ook aan hun eigen beoordelingvermogen te twijfelen en kiezen daarom voor de veiligste optie. Veelal weigeren zij zich in de de beschikbare feiten te verdiepen met het argument dat het tòch onzin is, daarmee zorgvuldig vermijdend dat zij aan het twijfelen gebracht kunnen worden door een weerbarstige werkelijkheid.

  Zo ook bij de aanslagen van 9/11. Kijk naar de totstandkoming en inhoud van het 9/11 Commission rapport, de getuigenverklaringen, de mysterieuze ineenstorting van WTC 7, het van de radar verdwijnen van vlucht 77 en de vreemde aanvliegroute op het Pentagon, de door van Buelow genoemde feiten, de algehele geloofwaardigheid van de Bush regering (waar hebben ze NIET over gelogen in voorbereiding op de oorlog?), de PNAC en hun doelstellingen, het feit dat er geen arabieren tussen de geïdentificeerde lichamen van vlucht 77 zaten en er ook geen arabische namen op de passagierslijsten voorkwamen, en ga zo maar door.

  Eenieder die ook maar enigszins op het eigen beoordelingsvermogen durft af te gaan beseft dat de hele zaak stinkt van hier tot Uruzgan.

  Des te teleurstellender is het dat een krant die “Lux et Libertas” als motto voert weigert om haar licht te laten schijnen over deze kant van een gebeurtenis waarvoor we al als nederlanders al heel wat vrijheid hebben moeten inleveren. De nuance zoeken is er bij deze krant kennelijk niet meer bij.

Other Links to this Post

WordPress Themes