‘Bezwijkend’ NRC schond eigen regels rond ‘wonderpil’

accomplia2.jpgNu het conflict met NRC Handelsblad en Wim Wonderpil Kohler over diens publicaties over het medicijn Rimonabant dreigt te escaleren, heeft uw ombudsman nog eens wat close reading toegepast op de oorspronkelijke publicatie van begin 2006 in het magazine M onder de kop ‘de ontdekking van een wonderpil’; onderkop: ‘Rimonabant helpt tegen vetzucht, roken, drinken en nieuwe welvaartziekten’. Hieruit komen de volgende feiten naar boven die een rol kunnen gaan spelen in een mogelijke procedure:

1. Wim Kohler schreef: “De wetenschapsredactie van deze krant wacht bij nieuwe medicijnen meestal op echte publicaties in de wetenschappelijke vakpers, maar (sic!) bezweek in maart 2005 toen op het congres van het American College of Cardiology in Orlando, Florida, enkele spectaculaire resultaten werden gemeld.”

2. Wim Kohler begint zijn stuk met een uitgebreide (en juichende) beschrijving van een onderzoek dat ‘door producent Sanofi werd betaald en georganiseerd’. Onderzoeker Andre Scheen op wie Kohler blind vaart ‘stond onder strakke regie van het bedrijf’. Kohler: “Scheen brengt het onderkoeld, maar veel van zijn collega’s zijn razend enthousiast.”

3. Wim Kohler citeert de Nederlandse diabetes- en overgewichtinternist Eric Sijbrands van het EMC te Rotterdam: “Ik denk dat Rimonabant in principe een wonderpil is.” Wim Kohler vervolgt dan voor eigen rekening: “Voor die uitspraak is alle aanleiding. Rimonabant lijkt wel de asperine van de 21ste eeuw, een wondermiddel tegen alle kwalen.”

4. Wim Kohler schrijft: “Wie weet is het middel een wapen in de strijd tegen Alzheimer en kun je er depressies en wanen mee bestrijden. Er bestaat zelfs een Sanofi-patent waarin Rimonabant als middel tegen erectiestoornissen wordt beschreven.” Met name de claim over ‘depressies en wanen’ is stuitend omdat nu juist is vast komen te staan dat slikkers van Rimonabant kans maken op depressies en suicidaal gedrag kunnen gaan vertonen.

5. Wim Kohler citeert als ‘wetenschapsjournalist’ bij een ‘kwaliteitskrant’ twee Britse tabloids (uniek in de geschiedenis van NRC?) om zijn ‘wonderpil-claim’ te onderbouwen: de Daily Mirror en de Daily Mail. Normaal gesproken worden deze twee kranten alleen genoemd als voorbeelden van de verziekte en ethisch zeer verwerpelijke Britse journalistieke sensatie-cultuur. Overigens wordt ook de coverage over de ‘wonderpil’ in De Telegraaf door Kohler uitgebreid in zijn artikel beschreven: ook De Telegraaf zegt het dus dan moet het wel kloppen!

6. Wim Kohler blijkt in juni 2005 aanwezig te zijn geweest op een door Sanofi geregisseerde bijeenkomt te San Diego. Wie betaalde de reis- en verblijfkosten? Was Kohler ook aanwezig op het beschreven congres te Orlando in maart 2005? Vast is komen te staan dat een journalist van HP/de Tijd door Sanofi is gefeteerd op een verblijf in het extreem luxe Ritz-Carlton Hotel in Atlanta niet ver van Orlando.

7. Wim Kohler schreef: “Alles wijst erop dat Rimonabant nog dit jaar op de markt komt.” De realiteit bleek stukken weerbarstiger: wegens ernstige bijwerkingen hield de FDA in de VS reeds drie weken na de publicatie van Kohler het medicijn tegen.

8. Wim Kohler: “Uit bij de FDA ingeleverde documenten blijkt dat Sanofi Chimie het medicijn gaat produceren in het Franse Sisteron en het Engelse Dartford. Dat betekent werkgelegenheid voor beide steden. Want de wonderpil is ook goed voor de economie.”

Other Links to this Post

WordPress Themes