Wonderpil-wijzigingen alleen bij excuses NRC

Sickbock.jpgUw ombudsman is naar aanleiding van de laatste eisen van Wim Kohler tot de volgende beslissing gekomen:
1. De vergelijking van Wim Kohler met ‘dr. Death’ Jack Kevorkian zal worden vervangen door een vergelijking met prof. Joachim Sickbock.
2. Mijn stelling dat NRC ‘een misdadige poging heeft gedaan haar lezers te vergiftigen en tot zelfmoord te drijven’ zal worden vervangen door ‘NRC heeft door het bedrijven van ongenuanceerde en eenzijdige propaganda-journalistiek de volksgezondheid op roekeloze wijze in gevaar gebracht’.
3. Mijn oproep ‘deze Kohler zijn leven lang te blijven achtervolgen met zijn kwakzalverige handelswijze tot hij zo gek wordt dat hij de hand aan zichzelf slaat’ zal worden vervangen door ‘Wim Kohler blijvend te herinneren aan zijn faux-pas met zijn ‘wonderpil-artikel’ totdat hij bijna net zo diep gaat als veel slikkers van de wonderpil die ervoor kiezen uit het leven te stappen’.
Deze wijzigingen zullen echter alleen worden doorgevoerd als NRC Handelsblad…

… in een verklaring van de hoofdredactie afstand neemt van de ‘wonderpil-verhalen’ van Wim Kohler in annonces op de voorpagina en in het magazine M. In deze verklaring dient in elk geval te staan dat de artikelen ten onrechte hebben gesproken van een ‘wonderpil’ en dient te worden erkend dat de krant onvoldoende afstand heeft genomen van het onderwerp waardoor het doel van evenwichtige en eerlijke journalistiek niet werd bereikt.

De laatste stand van zaken rond het medicijn in de VS is dat producent Sanofi Aventis de aanvraag tot toelating heeft ingetrokken nadat een advisory panel van de FDA de wonderpil unaniem had afgekeurd met een stemverhouding van 14-0 mainly because of fears that it can lead to depression and suicidal thoughts in some patients. Sid Gilman, lid van het panel en professor neurologie aan de Universiteit van Michigan: “My level of concern is very high. I think this is a drug that needs further understanding with respect to what it does to people’s psyche.” De FDA baseerde zich verder op 13 studies die aantonen dat de ‘wonderpil’ nearly doubled suicidal thinking while also doubling cases of anxiety, depression and other mood disorders. Tevens beschuldigt de FDA Sanofi ervan de eigen onderzoeksresultaten te hebben gemanipuleerd: Amy Egan MD, an FDA safety official, says the agency had become worried because the company excluded patients being treated for depression from its analysis. Zie hier voor meer op deze punten.
Kohler heeft al deze feiten verzwegen voor zijn lezers. Nadat deze feiten bekend werden trakteerde Kohler zijn lezers (26 juli 2007) op een stuk met als kop ‘Wonderpil overleeft beoordeling’. Hierin wordt gemeld dat de wonderpil ‘een nieuwe beoordeling door de Europese geneesmiddelenautoriteit EMEA heeft overleefd’ zij het dat Sanofi een brief naar alle Europese dokters moet sturen waarin wordt gewezen op de bijwerkingen. Onderin het stukje staat Kohler kort stil bij de situatie in de VS en eindigt aldus: fabrikant Sanofi heeft de beslissing [van de FDA] niet afgewacht en trok het hele registratiedossier terug om nieuwe gegevens te verzamelen. Het is merkwaardig dat er nu twee verschillende oordelen over Rimonabant zijn geveld. Vooral omdat de deskundigen van de EMEA en de FDA oordeelden op basis van vrijwel dezelfde gegevens.

 • By Rudolf Paul, 2 januari, 2008 @ 22:57

  wat een lul, die Wim Kohler

 • By Wim Kohler, 3 januari, 2008 @ 10:53

  Ik ben de enige echte Wim Kohler.
  code 6733

 • By IS dat eigenlijk wel zo, 10 januari, 2008 @ 10:51

  Hey Wim, alles lekker?

Other Links to this Post

WordPress Themes