Open brief aan Henk Kamp

Excellentie!

Henk KampLaat ik beginnen te constateren dat u een onvoorstelbare hufter bent omdat u Nederlandse jongens gaat opofferen in Afghanistan. Maar dat laat onverlet dat uw woede tegen NRC Handelsblad mij sympathiek is en dat ik als ombudsman van deze krant alles in het werk zal stellen te achterhalen hoe het heeft kunnen gebeuren dat er in uw ogen flagrante onjuistheden in NRC hebben kunnen verschijnen. De mogelijkheid dat NRC het bij het rechte eind heeft en dat u wel degelijk heeft geprobeerd Jozias van Aartsen op achterbakse wijze beentje te lichten maar dat Mark Rutte dit heeft weten te voorkomen laat ik hierbij uitdrukkelijk open (want ik vertrouw u ook voor geen cent), maar zoals eerder gesteld lijkt het mij vooralsnog waarschijnlijker dat NRC heeft geblunderd. U zei in De Leugen Regeert dat u zich niet kunt voorstellen dat een krant als NRC op deze wijze in de fout gaat. Welnu, Henk, laat me u dan het een en ander vertellen over de journalistieke ethiek van Folkert Jensma en zijn collaborateurs.

Over het journalistieke en morele verval van NRC Handelsblad heb ik een boek geschreven, Lux Libertas en Leugens. Ik zal u dat boek toesturen. Dan kunt u lezen over ‘correspondente’ en coke-junk Marjon van Royen die tien jaar lang verhalen uit haar duim heeft gezogen terwijl de krant dat wist! Ze is pas ontslagen nadat steeds meer lezers gingen klagen. U kunt ook lezen hoe NRC een enquete naar de mening van ons volk over de Europese Grondwet zodanig manipuleerde dat de krant kon openen met ‘51% is voor de Grondwet’. Dit bedrog is door NRC trouwens min of meer toegegeven. U kunt lezen over een compleet gecorrumpeerde en gesexualiseerde cultuur van kapot-geborrelde schuinsmacheerders die het onderscheid tussen waarheid en leugen reeds lang achter zich hebben gelaten. U leest hoe NRC reeds maanden voordat de Herald Tribune ermee voor de dag kwam beschikte over informatie over Abu Graib-achtige martelkampen maar deze informatie uit de krant hield. U leest over een demoniserende en volstrekt incompetente hoofdredacteur die zich barricadeert in een kamer met eikenhouten kasten en Bach-partituren alwaar hij plannen smeedt zijn lezers te bedriegen en beliegen. Om kort te gaan: ik denk dat u mijn boek zult verslinden en dat u na lezing elke verbazing over het niveau waarop NRC journalistiek bedrijft zult afleggen. In de tussentijd ga ik aan de slag om te achterhalen wat er precies is misgegaan in het bewuste commentaar van 18 april waarin u wellicht geheel ten onrechte door Lux el Libertas bent weggezet als een Judas en broedermoordenaar.

Hoogachtend,

Micha Kat

NRC Ombudsman

 • By F.W. Voigt, 23 april, 2006 @ 18:22

  De Ombudsman schreef: “Laat ik beginnen te constateren dat u een onvoorstelbare hufter bent omdat u Nederlandse jongens gaat opofferen in Afghanistan.”

  Dat de hooggevierde NRC Ombudsman eventueel hufterig gedrag van redactieleden van NRC Handelsblad openbaart en veroordeelt lijkt me tot zijn taak behoren.

  Het lijkt me echter geen onderdeel van zijn taak dat hij dames en heren die de moeite nemen bij hem te klagen vertelt wat hij van hen vindt. Juist van de ombudsman – de laatste instantie waar men kan klagen – mag men verwachten dat hij zich concentreert op zijn taak.

  Natuurlijk staat het de ombudsman vrij elders te allen tijde in een rol als burger of als columnist zijn mening waar dan ook over te geven.

 • By Micha Kat, 23 april, 2006 @ 20:05

  ja, voigt, je hebt in principe gelijk maar nu het hier gaat om een zaak van leven en dood -toch wel wat belangrijker dan de blunders van een marginale stervende elite-krant- meende ik me dit toch te kunnen permitteren. Daarnaast wil ik mijn lezers niet laten denken dat ik op enige wijze achter de heer Kamp als politicus en ‘war monger’ sta. Dat alles belet natuurlijk niet dat ik als professioneel en doorgewinterd ombudsman zijn klacht met alle aandacht en zorg zal behandelen.

 • By F.W. Voigt, 23 april, 2006 @ 22:03

  NRC Ombudsman: “ja, voigt, je hebt in principe gelijk maar nu het hier gaat om een zaak van leven en dood -toch wel wat belangrijker dan de blunders van een marginale stervende elite-krant- meende ik me dit toch te kunnen permitteren. Daarnaast wil ik mijn lezers niet laten denken dat ik op enige wijze achter de heer Kamp als politicus en ‘war monger’ sta.”

  Dank voor de toelichting. Deze is helder.

  NRC Ombudsman: “Dat alles belet natuurlijk niet dat ik als professioneel en doorgewinterd ombudsman zijn klacht met alle aandacht en zorg zal behandelen.”

  Dat stelt mij gerust.

 • By nijensteijn, 24 april, 2006 @ 2:50

  misschien dat door deze zaak eindeijk eens een einde komt aan de noodlottige gijzeling waarin media en politici elkaar gevangen houden. ik maak me sterk dat er onder (niet-pvda) politici ook een enorme weerzin leeft tegen de mainstream pers, maar dat durven ze nooit naar voren te brengen uit angst nog verder te worden afgebrand. Wellicht worden alle niet-pvda politici dat nog net op tijd gewaarschuwd om de pvda-wetsvoorstellen af te schieten waarin naast de publieke omroep ook de ‘publieke pers’ wordt gecreeerd met bakken belastinggeld. Kan mevrouw Bos-Bos per direct hoofdredacteur worden van de ‘vezamelde dagbladen’.

 • By Spynose, 23 mei, 2006 @ 12:40

  Wellicht komt de onvolprezen hooggeachte NRC Ombudsman en passant nog achter de gangmaker(s) van de beruchte Zembla uitzending over Ayan.
  Dat zou ongetwijfeld heel wat belangrijke feiten over de werkelijke politieke verhoudingen in Nederland aan het licht brengen.
  Lijkt me geen overbodige luxe onder de collectivistische dictatuur, die (sociaal)democratische rechtsstaat genoemd wil worden.

  Veel succes Micha !

 • By Jessica, 6 november, 2007 @ 18:06

  Heerlijk lezen zo. Er staan wel subjectieve dingen in en meningen. Maar het is duidelijk dat het zo is. En er wordt niet als waarheid of onbediscussieerbaar neergezet.
  Uiteindelijk dus wel minder hufterig dan NRC F.W. Voigt.

Other Links to this Post

WordPress Themes