NRC wil in pillenkwestie geen millimeter wijken

acomplia2.jpgHet KG dat NRC Handelsblad heeft aangespannen tegen uw ombudsman zal dienen op donderdag 7 februari. Nadere informatie volgt. Het is een unieke media-zaak omdat voor zover uw ombudsman kan nagaan een krant nog niet eerder als eiser is opgetreden tegen een publicatie waarin de integriteit van deze krant ter discussie wordt gesteld. In die zin geeft deze zaak mooi aan hoezeer de ‘oude media’ in het defensief zijn gedrongen: ze moeten nu via de rechter proberen af te dwingen dat de schijn van ‘betrouwbaarheid’ en ‘kwaliteit’ in stand kan worden gehouden terwijl iedereen inmiddels al lang beter weet! In de aanloop naar de rechtszaak heeft uw ombudsman nog een poging gedaan tot een vergelijk te komen met NRC Handelsblad. Daartoe stuurde hij onderstaande email naar Elsbeth Polak, advocate van NRC:

Geachte mevrouw Polak,

Zoals u in uw concept-dagvaarding stelt heb ik verdere wijzigingen in mijn publicatie afhankelijk gesteld van een verklaring van de hoofdredactie van NRC waarin deze afstand neemt van de artikelen van Kohler over Rimonabant.
Ik heb daaraan als voorwaarde verbonden dat de verklaring in kwestie zou worden afgedrukt op de voorpagina en in het magazine M als zijnde de plekken in de krant waar ook de ‘wonderpil-publikaties’ van Kohler zijn verschenen. Tevens heb ik enige inhoudelijke voorwaarden gesteld namelijk dat:

-erkend moet worden dat er ten onrechte is gesproken over een ‘wonderpil’;
-erkend moet worden dat de krant onvoldoende afstand heeft genomen van het onderwerp waardoor het doel van eerlijke en evenwichtige journalistiek niet werd bereikt.
Thans vraag ik u, mede met het oog op het voorkomen van de rechtsgang hetgeen ook in het voordeel zou kunnen zijn van uw client, of er op dit punt enige onderhandelingsruimte mogelijk is. Als voorzet en blijk van goede wil zou ik willen aanbieden mijn eis van de ‘dubbele rectificatie’ op zowel VP als in M te laten vallen en te volstaan met het vorderen van een enkele rectificatie, ofwel op de VP of wel in M, zulks naar keuze van de krant.

In de hoop spoedig van u te vernemen,

hoogachtend,

Micha Kat

Uw ombudsman mocht hierop de volgende reactie ontvangen:

Geachte heer Kat,
Cliënten zien geen aanleiding afstand te nemen van de artikelen van Köhler over Rimonabant en zullen dus ook geen rectificatie plaatsen.
Hoogachtend,
Elsbeth M. Polak
  • By sprx, 17 januari, 2008 @ 1:19

    OoOoOoO

  • By Sjaak, 18 januari, 2008 @ 21:00

    En ombudsman, nog nieuws met betrekking to FD/BNR? Bakker/Deloitte?

Other Links to this Post

WordPress Themes