De ziekelijke zelfgenoegzaamheid van NRC

arrogantie.jpgDe delegatie van NRC Handelsblad die gisteren was afgereisd naar de rechtbank van Amsterdam voor het KG dat de krant tegen uw ombudsman had aangespannen bestond uit: adjunct Hans ‘handenschudder‘ Steketee (zie foto), een jurist van PCM met een kale kruin, vier jonge blonde stagiairs waarvan reeds direct duidelijk werd op grond van welke ‘argumenten’ zijn zijn ‘aangenomen’, wetenschapsredacteur Hendrik Spiering, Wim Wonderpil himself en aan zijn zijde advocate Elsbeth Polak van Stibbe die uw ombudsman reeds wel direct de hand schudde net als Hendrik Spiering die voor de zitting zelfs helemaal vanuit de ‘groep Handelsblad’ de oversteek maakte naar de ‘groep Ombudsman’ om met die laatste een korte babbel aan te knopen. Sportief. Waarom zijn het toch altijd verzuurde en gefrustreerde engerds als zo’n Steketee die ‘hogerop komen’ en niet normaal denkende mensen als Hendrik Spiering? Vermoedelijk hebben we hier direct een van de grootste problemen bij de kop die ervoor zorgen dat NRC ten dode opgescheven is: ziekelijke zelfgenoemzaamheid, absurde arrogantie, een onvoorstelbaar onvermogen ook maar een aanzet te maken tot het erkennen van eigen fouten. Op de zitting zou juist dit op onbarmhartige wijze aan het licht treden.

De advocate van NRC had hoegenaamd niets noemenswaardigs te melden. Dat was stuitend. Natuurlijk, uw ombudsman was nodeloos grievend geweest en had de eer en de goede naam van Wim Kohler en NRC aangetast, maar dat wisten we allemaal al uit de dagvaarding. Uw ombudsman kwam daarentegen met een vlammend betoog van meer dan een uur terwijl Elsbeth in amper 15 minuten klaar was. Maar ondanks het ontbreken van nieuwe inzichten of overtuigende argumenten was de presentatie van NRC toch interessant en zelfs onthullend wegens de genoemde zelfgenoegzaamheid en arrogantie. Op geen enkel moment kreeg uw ombudsman de indruk dat de krant ook maar een aanzet wenste te maken tot een begin van een proces van zelfreflectie laat staan dat de flexibiliteit van geest kon worden opgebracht te erkennen dat men heel eventueeel misschien wel een beetje fout zou hebben kunnen zitten met de Wonderpil-punlikaties van Wim. “Nee” zei Kohler op het verwijt van uw ombudsman dat hij na het bekend worden van de levenbedreigende neveneffecten van de ‘wonderpil’ had gezwegen. “Ik ben steeds op elke nieuwe ontwikkeling teruggekomen, ondermeer in mijn rubriek ‘De pil van de week'”. Wie is er nu gek? Maar Polak had reeds in het begin van haar pleidooi op dit punt duidelijkheid geboden. Ze zei: “Het gaat hier nu niet om de vraag of Kohler een goed of een slacht stuk heeft geschreven, maar louter om de vraag of Kat de reputatie van Kohler heeft geschonden.” Dat zullen we dan maar zien als een bekentenis, al was het natuurlijk aardiger geweest iets dergelijks te kunnen optekenen uit de mond van Kohler zelve. Maar het meest stuitende moment van arrogantie was wel de reactie van NRC op de verklaringen van Elsevier-wetenschapsredacteur Simon Rozendaal die het stuk van Kohler ondermeer ‘schandalig’ had genoemd en ‘een dieptepunt in de Nederlandse wetenschapsjournalistiek’. Uw ombudsman bracht deze verklaring extra onder de aandacht van de president door erop te wijzen hoe uitzonderlijk het is dat journalisten elkaar op deze wijze afvallen, dat zoiets volgens hem nog nooit eerder was gebeurd en dat dit eens te meer aangaf hoe extreem het stuk was in zijn laakbaarheid. Hij zei tegen de president: “U moet dat eigenlijk vergelijken met als de ene rechter over een vonnis van de andere zou zeggen dat dat schandalig is en een dieptepunt in de Nederlandse rechtspraak.” Hierop kwam NRC met het volgende: “Rozendaal is met oneenigheid weggegaan bij NRC dus aan zijn verklaringen moet niet al teveel waarde worden gehecht.” Uw ombudsman wist niet wat hij hoorde. Wat een nivo! De houding van NRC is nog altijd als volgt: iedereen die kritiek op de krant heeft wordt door frustratie, haat en rancune voortgedreven en dient op geen enkele wijze serieus te worden genomen omdat wij onfeilbaar zijn! Juist vanwege deze ziekelijke zelfgenoegzaamheid is NRC ten dode opgeschreven.

Uitspraak 21 februari

 • By Cryptocheilus, 13 februari, 2008 @ 13:58

  @ Cave canum,

  Mmmhh nee!

  Be-grij-pend le-zen:

  “Begrijpend lezen is een van de belangrijkste vaardigheden men zich eigen moet maken. Het is het betekenis verlenen aan een geschreven of gedrukte tekst. Het is de basis voor studerend lezen, het zich eigen maken en verwerken van informatie uit doorgaans informatieve teksten om deze informatie weer toe te kunnen passen”

  Zeg nu zelf eens. Waar gaat het bij u fout?

  Gaat u mij nog kennen in uw leerproces en verworven inzichten t.a.v. de live-censuur?
  U raadt het een ander notabene aan. Of moet ik gezien het voorafgaande er voor vrezen dat u ook deze vraag niet beantwoordt?

 • By Cave canem, 13 februari, 2008 @ 15:12

  @Cryptocheilus 13 Feb, 2008 om 13:58

  U heeft hiermee op 13 Feb, 2008 om 13:58 toch de toon gezet?
  Of is sabotage van informatie slechts aan u voorbehouden?

  U wenst u werkelijk inhoudelijk te communiceren?

  “Dokter Lutser”, de psycho-medische pathologie voor uw fixatie is genaamd “projectie”.
  Uw blinde ijver op sites van betere webloggers te zieken hangt daarmee samen.
  Discussie met u is a-symmetrisch.
  Wenst u een zinvol gesprek, ga eens naar uw huisarts zou ik u willen aanraden.

  Graag laat ik het voorlopig hierbij.

Other Links to this Post

WordPress Themes