Het ontluisterend verweer van NRC Handelsblad

schreuder.jpgIn de zaak-Kohler heeft NRC Handelsblad vorige week donderdag op de rechtbank te Amsterdam op enkele punten opvallend verweer gevoerd. Uw ombudsman gaf in zijn eerste verslag van de zitting reeds aan dat advocate Elsbeth Polak weinig te melden had. Maar na een weekeind van ’terugspoelen’ en overpeinzen komt hij tot een harder oordeel: het verweer van NRC tegen de beschuldigingen van uw ombudsman was op enkele punten zelfs leugenachtig en lachwekkend. Zo zei mr. Polak aan het eind van de zitting dat NRC een ‘heel onafhankelijke krant’ is omdat er een policy zou gelden van het ‘niet aannemen van prijzen’. Als ‘bewijs’ hiervoor kwam ze op de proppen met de ‘heldhaftige weigering‘ door Kohler van de Pfizer-persprijs, een weigering overigens die speciaal voor deze procedure was georkestreerd. Een regelrechte leugen, want Arjan Schreuder nam recent nog een prijs aan van de luchtvaartlobby uit handen van toenmalig minister Karla Peijs (zie foto). Uw ombudsman bracht dit op de zitting ook naar voren, maar misschien had hij de presidente nog duidelijker onder de neus moeten wrijven dat ‘zijn geachte tegenpleitster’ haar aan het voorliegen was. NRC neemt trouwens nog veel meer prijzen aan. Sterker nog: in zijn fameuze ”de Munnick-interview’ van 31 december 2005 antwoordde hoofdredacteur Jensma op de vraag ‘waar hij het meest trots op was’: op de vele prijzen die NRC Handelsblad heeft gekregen! Elsbeth riep kortom maar wat en had zich ook duidelijk erg slecht op de zitting voorbereid. Het dieptepunt in haar bijdrage was evenwel dat ze haar toevlucht moest nemen tot het…

‘ironie-argument’ toen ze naar voren bracht dat ‘het stuk van Wim Kohler niet helemaal serieus moest worden genomen, dat er ook veel ironie in zat opdat de lezer zich af zou vragen: wonderpil? Tuttuttut… dat moeten we eerst nog maar eens eventjes rustig gaan afwachten!’ Waarnemers roemden de onpartijdige houding van president Poelman (ja, van het ‘mafiamaatjes-vonnis’) die zich reeds bij aanvang van de zitting tot de gedaagde ombudsman richtte met de woorden: “Ik moet u bekennen, ik ben zelf lezer van NRC. Vindt u dat een probleem? Zo ja, kunt u een andere president krijgen.” Uw ombudsman dacht toen: gelukkig heeft ze niet gezegd ‘ik ben zelf met plezier lezer van NRC’. Deze feitelijke constatering heeft geen gevolgen voor haar onafhankelijkheid en zou zelfs in zijn voordeel kunnen werken.

  • By Jan Bouma, 12 februari, 2008 @ 17:21

    @Micha.

    Het Recht, zo mogen we veronderstellen, laat zich niet verkwanselen. De opmerking van de president Poelman hierboven is sowieso beneden de maat. Als rechter wordt men verondersteld “boven de partijen te staan” en is dus de opmerking over een eventuele “wraking omdat hij de NRC leest” door jou a-priori buiten elke acceptabele rechtsopvatting.

  • By Jacob van Warmerdam, 13 februari, 2008 @ 16:38

    Georkestereerd was de boel waarschijnlijk niet, maar die nominatie voor de Pfizer Persprijs kwam voor ome Wim natuurlijk als een godsgeschenk. Zijn weigering was inderdaad een buitengewoon memorabele verzetsdaad, waarvoor hij over enige tijd ongetwijfeld zal worden geridderd. Met het ‘ironie-argument’ moet mevrouw Polak de rechter afdoende hebben overtuigd van Köhlers huichelachtige intenties voor het schrijven van de Sanofi-Aventis advertorial.

    Köhler is gatekeeper bij een gecorrumpeerd, maar helaas serieus genomen medium en als zodanig in staat werkelijk belangrijke medische berichtgeving buiten de door machthebbers geraadpleegde kolommen te houden. De cholesterolverlagende statines maken bijvoorbeeld veel slachtoffers, maar dankzij mensen als Köhler, die actief de reet likken van farmagesponsorde medische opinieleiders, moet een programma als Tros Radar het vuile journalistieke werk opknappen. En als een journalistiek medium niet zijnde Volkskrant of NRC iets aan de kaak stelt, mag, nee móét je het negeren. Het wordt hoog tijd dat inerte fossielen van het kaliber Köhler en Van Calmthout (‘Klimaatsceptici dient het recht op uiting te worden ontzegd’) worden verdreven.

Other Links to this Post

WordPress Themes