NRC-advocate loog op zitting over Rozendaal

epolak.jpgElke client krijgt de advocaten die hij verdient en vice versa

Steeds dieper zinkt Lux et Libertas weg in het wonderpillen-moeras van Wim Kohler. Het journalistieke falen en de ziekmakende gecorrumpeerdheid van NRC Handelsblad kunnen niet meer worden ontkend of bestreden, zelfs niet door een topadvocate van het elite-kantoor Stibbe die a raison van 400 euro per uur de walmende puinhopen van NRC probeert te maskeren. Met leugens wel te verstaan, maar wat kan je anders verwachten van een advocaat van NRC? Elke client krijgt de advocaat die hij verdient! Eerder trad voor NRC op de ‘professor Informatiekunde’ Egbert Dommering die bereid bleek zijn ware rol -die van advocaat van NRC Handelsblad- te verzwijgen onder een stuk dat hij schreef op de opiniepagina van NRC over een zaak waarin de krant nota bene zelf partij was: de ‘demoniseringsaangifte’ door Spong en Hammerstein. Het stuk was ondertekend met ‘professor Informatiekunde’ waardoor de argeloze lezer zou kunnen denken dat het geschreven was door een onpartijdige wetenschapper van de alma mater! Maar zo werkt NRC niet! Overal loert de misleiding, het bedrog, de belangenverstrengeling. Op 1 februari had uw ombudsman het genoegen Dommering rechtstreeks te mogen confronteren met zijn bedrog tijdens een symposium over journalistieke codes op de UvA. Terwijl de professor tal van ronkende zinnen uitsprak over ethiek en moraal en journalistieke kwaliteit en wat dies meer zei stond uw ombudsman op en vroeg:

dommering.jpg“Professor Dommering (zie foto), vindt u het ethisch acceptabel dat u als advocaat van NRC Handelsblad een stuk heeft geschreven op de opiniepagina van die krant over een zaak waarin de krant zelf partij was terwijl u uw ware identiteit als advocaat van de krant verzweeg?” De forumleider, Frank van Vree (ook professor, het is me wat met die weledelgeleerde heren in de journalistiek!) probeerde de vraag nog ‘weg te masseren’ door te roepen: “Het gaat hier om een uiterst gecompliceerde kwestie, niet geschikt voor dit podium!” maar er was geen redden meer aan: de Informatie-professor moest antwoorden. Hij brieste van woede en verontwaardiging: “Meneer Kat, ik zat erop te wachten, op deze vraag. Ik dacht: wanneer gaat hij hem nu eindelijk eens stellen?” Voorwaar een scherp en vooral inhoudelijk antwoord waaraan je direct kunt zien dat Dommering niet de eerste de beste is. Maar ja, hij was dan ook advocaat van NRC Handelsblad. Toen riep hij iets van: “Meneer Kat met die rare websites van u, het is echt niet de bedoeling dat we hier…..” maar inmiddels had de andere professor, die Van Vree, de boel alweer in handen genomen. Tot zover Egbert Dommering. Dan thans weer over naar zijn voormalig kantoorgenote Elsbeth Polak. Zoals ik al eerder schreef trok Polak de ‘haat- en rancune-kaart’ in een poging de (vernietigende) kritiek van Elsevier-journalist (en ex-NRC) Simon Rozendaal op het ‘wonderpil-artikel’ van Wim Kohler te pareren: Rozendaal was ‘met onenigheid’ weggegaan bij NRC en dus ‘diende aan zijn woorden niet al teveel waarde te worden gehecht’. Met andere woorden: volgens Polak is Rozendaal (net als iedereen die kritiek heeft op NRC) een ‘door haat en rancune voortgedreven malloot’. Deze email mocht uw ombudsman ontvangen van Simon Rozendaal in reactie op de wijze waarop hij door Elsbeth Polak in diskrediet werd gebracht op de zitting:

Ha Micha,

Schandalig wat die advocate over mij zei.
Ik ben niet met ruzie weggegaan bij NRC. Andre Spoor werd hoofdredacteur van Elsevier en nam een stuk of tien redacteuren mee waarvan ik er een was. Wout Woltz heeft me zelfs voor mijn afscheid (en twee andere wijzigingen op de krant) een partijtje georganiseerd in de tuin van zijn huis waarvoor allerlei hotemetoten waren uitgenodigd.

Groeten,

Simon Rozendaal.


		
  • By orca, 14 februari, 2008 @ 7:45

    Wanneer is de uitspraak van het kort geding?

Other Links to this Post

WordPress Themes