Farma-verrader Joop Bouma van Trouw

bouma.jpgEen van de meest foute stukken over het farma-drama dat zich in ijltempo aan het ontrollen is en onze volksgezondheid meer dan ooit bedreigt staat vandaag in Trouw. Het artikel is van de hand van Joop Bouma, een tragisch voorbeeld van een in de kern uitstekende journalist die thans geheel is geketend aan de leugenachtige en corrumperende PCM-kettingen en dus wordt gedwongen propaganda te gaan bedrijven voor big farma. Het artikel beschrijft een zogenaamde ‘misstand’: pillendraaiers die hun pillen laten testen in de derde wereld om zo te ontkomen aan allerlei regelgeving waardoor hun dodelijke pillen eerder op de westerse markt kunnen komen. Maar dan is het toch juist een goed en kritisch stuk? Forget it. De ‘misstand’ die hier ‘aan de kaak wordt gesteld’ bestaat al vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw. Door aandacht te vragen voor deze pseudo-misstand probeert Trouw de aandacht af te wenden van het werkelijke drama rond big farma waardoor ook in ons land jaarlijks tientallen en misschien zelfs wel honderden doden vallen: totaal gecorrumpeerde countervailing powers zoals wetenschappers, artsen en ook de media zelf die worden betaald door big farma om de winstmachines ongehinderd te laten draaien en de totale verspreidingsvrijheid te realiseren voor alle dodelijke pillen die de laboratoria van big farma uitbraken. Waarom zwijgt Bouma in alle toonaarden…

over het dodelijke Avelox van Bayer dat in ons land door bijna 150.000 mensen wordt geslikt? Waarom geen woord meer over het probiotica-drama te Utrecht? Waarom geen woord over de misdadige rol van NRC Handelsblad in het promoten van de zelfmoordpil Rimonabant door Wim Kohler? Nee, in plaats daarvan ‘verplaatst’ Bouma zich grotelijks in de positie van de pillendraaiers en eindigt zijn stuk met een huilverhaal van Nefarma, het lobby-orgaan van de farmaceutische industrie. Nefarma-woordvoerder Paul Wouters: “Bij onderzoek mogen ethische grenzen niet overschreden worden.” Bouma is al net zo’n ******-in-schaapskleren als Kohler. En Trouw, de krant van ‘benoemen en bouwen’, de Pravda van politiek-correct Nederland, als net zo’n wanproduct als NRC Handelsblad. Niet voor niets bracht Trouw in het nieuws dat hun ‘verzetsheld’ Sander Becker samen met Wim Wonderpil geen geld wenste te ontvangen van pillendraaier Pfizer omdat ze daarmee twijfels zouden zaaien over hun ‘onafhankelijkheid’!

 • By Jan Bouma, 21 februari, 2008 @ 16:38

  Ondanks dat hij familienaamgenoot is, maar er zijn meer honden die “Fikkie’ heten – ik heb niets met hem te maken, meen ik te weten dat Joop Bouma een buitengemeen kritisch boek heeft geschreven over de misstanden in onze “nationale gezondheidszorg”; ook het artikel over het buitenland van de lage lonen is buitengemeen kritisch. Dus snap ik werkelijk deze aantijgingen niet. Terecht of onterecht. Plaatste wel wat kanttekeningen. Ware te wensen dat Joop Bouma zelf even reageerde…

 • By Micha Kat, 21 februari, 2008 @ 16:48

  @jan Bouma
  Je moet het zo zien: stel dat er in 1943 een artikel in Trouw was verschenen over A. Hitler waarin enkele kritische kanttekeningen worden geplaatst bij de wijze waarop hij omgaat met zijn personeel, dat hij aantoonbaar enkele malen zijn Generale Staf heeft voorgelogen en dat hij zijn verkeersboetes nooit betaalt: is er dan sprake van een kritisch stuk of juist van een extra-fout pseudo-kritisch stuk?
  Joop Bouma heeft in het verleden zeker goede dingen gedaan. Dat zeg ik ook in het begin van het stukje. Maar hij wordt meegezogen in de corruptie- en propaganda-machine van PCM anno 2008!

 • By Jan Bouma, 28 februari, 2008 @ 15:59

  @Micha Kat
  Hoewel veel te laat een reactie. Ik zou als “Joop Bouma” mij jouw aantijgingen niet laten welgevallen. Als hij het niet nodig acht te reageren dan is dat in zijn nadeel.
  Blijft overigens de vraag of hij het totale overzicht, wat jij in acht neemt, ook tot zijn relevante parameters zou moeten laten gelden. Er is veel onrecht in de wereld; hier, en in de genoemde “lage-lonen landen”; het vergt een kosmopolitische blik om over al die zaken een oordeel te vellen. Wellicht mist Joop Bouma die. Nogmaals: als hij niet antwoordt, en kan je aantijgingen niet weerleggen: heb je gelijk!

Other Links to this Post

WordPress Themes