Conclusies en aanbevelingen (1): de zondebokken

knapen.jpgZoals beloofd beeindigt uw ombudsman zijn werkzaamheden met het bieden van enkele conclusies en aanbevelingen die zich aandienen na zes jaar studie van NRC Handelsblad. Dit zal gebeuren in twee artikelen: een stuk ‘conclusies’ en een stuk ‘aanbevelingen’. In dit stuk, de conclusies, presenteert uw ombudsman een top 10 van ‘zondebokken’: de NRC-mensen die het meeste schuld dragen aan de ondergang van Lux et Libertas. Want dat de krant ten dode is opgeschreven omdat er geen toekomst is voor corrupte en partijdige journalistiek waar mensen nog voor moeten betalen ook: dat staat vast. Deze ondergang is langs drie lijnen tot stand gekomen: partijdigheid en propaganda, incompetentie en wat ik noem ‘wereldvreemdheid’ dan wel ‘sektarisme’. Met dat laatste bedoel ik dat de mensen van NRC Handelsblad allemaal tot een enkele specifieke, elitaire en arrogante groep ut de samenleving behoren hetgeen leidt tot een maatschappelijke ’tunnelvisie’. De redactie van NRC vertoont inderdaad trekjes van een sekte met eigen codes en normen die weinig meer te maken hebben met wat er in de samenleving omgaat. Bij de top 10 van zondebokken komen deze drie lijnen steeds terug om aan te geven aan welke van deze drie zondes de figuur in kwestie zich specifiek schuldig heeft gemaakt. Op nummer een, de hoofdschuldige voor de ondergang van NRC Handelsblad, staat met vlag en wimpel: Ben Knapen.

Onder het hoofdredacteurschap van Knapen (1990-1996) heeft NRC zijn koers van liberale onafhankelijkheid ingeruild voor die van slippendrager van de macht. Knapen zag het hoofdredacteurschap vooral als springplank voor zijn eigen carriere en heeft de kwaliteit van zijn krant daaraan opgeofferd. Natuurlijk is de man thans professor om jonge journalisten uit eigen ervaring te onderwijzen in de kunst van het bedrijven van propaganda onder het vaandel van ‘kwaliteitsjournalistiek’. Op nummer twee staat de opvolger van Knapen, Folkert Jensma.

jensma.jpg2. Jensma heeft de krant enorme schade toegebracht door zijn incompetentie en zijn lafheid. Nimmer in zijn loopbaan heeft hij blijk gegeven van een ware ‘journalistieke inborst’, maar des te meer van een deerniswekkende angst voor de autoriteiten. Daarnaast heeft hij er door zijn aanhoudende leugens en bedrog persoonlijk voor gezorgd dat uw ombudsman zijn werkzaamheden op zich moest nemen. Zelfs nadat uw ombudsman na de moord op Theo van Gogh met zijn werkzaamheden was gestopt, heeft Jensma er door ongehoord bedrog en machinaties voor gezorgd dat hij zijn werkzaamheden weer oppakte via de lancering van deze website.

kohler.jpg3. Wim Kohler. Zijn ‘wonderpil-artikelen’ hebben ondubbelzinnig en feitelijk aangetoond dat er bij NRC geen sprake is van kwaliteitsjournalistiek maar van geheime agenda’s en propaganda waarbij er zelfs niet voor wordt teruggedeinsd de volksgezondheid in gevaar te brengen. De nederlaag van NRC in het door henzelf aangespannen kort geding tegen uw ombudsman naar aanleiding van diens afrekening met Wim Wonderpil is het monument voor de ineenstorting van Lux et Libertas. Natuurlijk wordt er geen enkele maatregel genomen tegen Kohler door NRC. Integendeel: het past juist bij de compleet verziekte cultuur binnen de krant dat hij op de schouders wordt gehesen en het ene coververhaal na het andere mag schrijven in de ‘wetenschapsbijlage’. Dat is een hoofdkenmerk van de NRC als sekte: kritiek wordt nooit serieus genomen maar altijd gezien als een ‘aanval’ van ‘gefrustreerde malloten’ zoals binnen alle bekende sekten gebeurt. Daarom stijgt de status van de ontvangers van deze kritiek steeds meer naarmate deze kritiek feller en juister wordt.

kuitenbouwer.jpg4. Frank Kuitenbrouwer. Deze op het oog sympathieke oudgediende is een van de hoofdverantwoordelijken voor de dodelijke verstrengeling van NRC met de macht en de autoriteiten. Er zijn zelfs aanwijzingen dat Kuitenbrouwer onder een hoedje speelt met de geheime diensten en informatie die hij als journalist kreeg toegespeeld deelde met de BVD/AIVD. Overigens vormt de verstrengeling tussen NRC Handelsblad en de AIVD een verhaal op zich. Kuitenbrouwer is een graag geziene gast op de elite-feestjes van de juridische top in Nederland en de Staat vindt bij hem immer een begripsvol oor om hun positie via NRC Handelsblad aan het Nederlandse volk ‘uit te leggen’.

etty.jpg5. Elsbeth Etty. Deze communiste verspreidt via NRC Handelsblad niet alleen verderfelijke propaganda, maar misbruikt haar krant ook om bevriende relaties die worden aangevallen ‘uit de wind te houden’. Zelfs moordenaars worden door haar in bescherming genomen zolang ze maar tot het ‘goede kamp’ behoren. Hiermee laat Etty een ander aspect zien van NRC als sekte: ‘leden’ van de club worden coute que coute verdedigd ook als de feten moeten worden verkracht en de lezer moet worden bedrogen. Etty heeft NRC ook veel schade berokkend door haar eigen positie binnen de krant te laten prevaleren boven de kwaliteit van haar stukken zoals toen ze een boek als ‘briljant’ recenseerde uitsluitend om zo op de voorpagina van haar katern te kunnen verschijnen. Hiermee staat ze symbool voor een andere grote misstand binnen de krant: redacteuren gebruiken NRC met name voor eigen exposure.

marjon.jpg6. Marjon van Royen. Deze correspondente in Latijns-Amerika is al geruime tijd niet meer voor NRC werkzaam omdat ze werd ontslagen wegens ‘fictie-journalistiek’ en plagiaat. Door Folkert Jensma, die dat ontslag nooit heeft willen toegeven of erkennen. Deze enorme scoop rond de ‘Nederlandse Jason Blair’ was het eerste grote ‘wapenfeit’ van uw ombudsman en heeft hem aldus stevig in het zadel geholpen, zulks natuurlijk ten detrimente van Lux et Libertas. Vandaar deze hoge klassering voor Marjon van Royen die overigens nog steeds actief is voor TV en radio.

steketee.jpg7. Hans Steketee. Steketee heeft zijn krant enorme schade berokkend door hysterisch en sektarisch gedrag te vertonen waarmee hij eens te meer de aandacht vestigde op de ‘schuld’ van zijn krant. Als lid van de hoofdredactie was hij bovendien verantwoordelijk voor het aanspannen van de procedure tegen uw ombudsman die zijn krant verloor. Steketee is een rancuneus mannetje die tot het diepst van zijn wezen is overtuigd van het feit dat zijn krant kwaliteitsjournalistiek bedrijft. Hij schijnt zijn positie bij NRC te danken te hebben aan het feit dat een van zijn voorouders ooit hoofdredacteur is geweest. Ook zijn broer is al decennia aan de krant verbonden. Dit is opnieuw een belangrijk aspect van NRC als ‘sekte-krant’: nepotisme is de standaard. En als er geen familiebanden zijn aan te tonen (nu loopt er weer ene Melle Garschagen rond) moet je minimaal een seksuele relatie onderhouden met een executive om binnen te komen. Kortom: elk ‘excuus’ wordt aangegrepen iemand binnen te halen zolang er maar geen sprake is van competentie of kwaliteit!

dirk.jpg8. Dirk van Delft. Als voormalig chef van de wetenschapsredactie zette van Delft de deur wijd open voor propaganda en belangenverstrengelingen. Aldus plaveide hij de weg voor Wim Wonderpil. Thans is van Delft directeur van het museum Boerhaave van de Universiteit van Leiden, een functie waarin hij kan excelleren. Voor de journalistiek was van Delft echter weinig geschikt. Hij ging zelfs zover familieleden prominente plekken te bezorgen in zijn katern, een affaire waarover zelfs Vrij Nederland nog heeft bericht.

laura.jpg9. Laura Starink (met paarse trui). Als chef van het magazine M was zij direct verantwoordelijk voor het laten passeren van het Rimonabant-artikel van Kohler. Hiermee heeft ze haar taak als chef op een cruciaal moment verzaakt met grote schade voor de krant als gevolg. Bovendien heeft ze bij uitstek blijk gegeven van een sektarische tunnelvisie door tegen beter weten in te blijven roepen dat het stuk van Wim Kohler ‘uitstekend‘ is. Thans houdt Starink zich met name bezig met het geven van college in Sint Petersburg. Wellicht wordt ze binnenkort benoemd tot professor in Nederland.

tracy.jpg10. Tracy Metz. Tracy heeft door een combinatie van incompetentie en sektarisch gedrag een grote bijdrage geleverd aan het oeuvre van uw ombudsman. Tevens heeft zij de krant schade berokkend toen bleek dat zij een van de grootste ‘bijklussers‘ was van NRC Handelsblad. Beroemd is de manier waarop zij haar eigen boek over pretparken vier keer liet recenseren in haar eigen krant. Thans wordt niet veel meer van Tracy vernomen. Binnenkort waarschijnlijk ook professor.

Zie ook het Lux et Libertas Lexicon zoals dat is verschenen op de site van Theo van Gogh.

 • By Panamon Creel, 4 maart, 2008 @ 16:09

  Hmm, het is toch wel toevallig dat de geschetste ondergang net zo’n beetje begint bij het volwassen leven van de schrijver. Was het NRC eigenlijk ooit wèl een kwaliteitskrant? Huizinga schreef hierover:

  “Met de waardeloosheid van het gedrukte of gehoorde woord stijgt in directe evenredigheid de onverschilligheid voor de waarheid (…) Als asfalt- en benzinegeur boven de steden, hangt over de wereld een wolk van woordenkraam.”

  En dat in 1840 al (nb)!

 • By Johan Huizinga (1872 - 1945), 4 maart, 2008 @ 20:13

  Je bedoelt 1935, sukkel. In 1840 was ik nog niet geboren.

 • By Gert Heetebrij, 20 maart, 2008 @ 18:44

  Kat, je bent een hele grote.

Other Links to this Post

WordPress Themes