NRC: Nationale Rechters Courant

“Ik vind dat de rechterlijke macht in Nederland buitengewoon goed werk doet. En ik zie met spijt, als je op de metingen afgaat, dat het vertrouwen afneemt. Ik vind dat de hele rechterlijke macht het vertrouwen en het gezag waard is.” Aldus de laatste woorden van de president van de Hoge Raad Willibrord Davids in het magazine van NRC Handelsblad van Mei. Maar liefst 13 pagina’s lang mogen enkele leden van de HR hun geleerde visie geven over van alles en nog wat (vooral over de rol van het strafrecht en hun eigen functioneren) maar zij reppen met geen woord over de constatering van hun president dat het vertrouwen in de rechterlijke macht afneemt. Hoe zou dat komen, weledelzeergestrenge raadsheren? Misschien omdat de ene rechter en officier van justitie na de andere wordt ontmaskerd als een crimineel? Misschien omdat PG Dato Steenhuis het overtreden van verkeersregels waarop hij geacht wordt toezicht te houden tot persoonlijke prioriteit heeft gemaakt? Omdat de advocaat-generaal van het Amsterdamse Gerechtshof met wapens loopt te slepen? Omdat een oversexte raadsheer te Leeuwarden via internet hoeren uit de Oekraine importeert om deze vervolgens half dood te slaan? Omdat er op St. Maarten een topman van het OM zich overgeeft aan sex, drugs en rock & roll en drugscriminelen de hand boven het hoofd houdt? Omdat de president van de grootste rechtbank van het land (Amsterdam) zich op ongekende schaal bezondigd heeft aan nepotisme en incompetentie? Omdat de vice-president te Maastricht een hartstochtelijk afnemer bleek van kinderporno-produkten? Omdat de vice-president van de Haagse rechtbank zich dermate structureel schuldig maakt aan leugens en partijdigheid dat hij zich binnenkort in een getuigenverhoor voor de Rotterdamse rechtbank moet verdedigen? Omdat officieren van justitie in cruciale strafzaken dossiers manipuleren opdat onschuldige burgers veroordeeld kunnen worden? Zou dat er, sorry hoor, allemaal wellicht heel misschien eventueel iets mee te maken kunnen hebben?
En zo geeft NRC opnieuw blijk te leven in een complete schijnwereld, losgeslagen van de realiteit van de dag. Het artikel uit M is best lezenswaardig, daar niet van, maar bevat niets nieuws, want dat de geleerden zich ‘zorgen maken om de verharding van het strafklimaat’ zoals dit weekeind op de voorpagina staat wisten we al lang. En bovendien: who cares? De politiek die voor deze verharding verantwoordelijk is in elk geval niet: politici die electoraal gewin zien laten zich heus niet door een stelletje bekakte grijsaards tegenhouden desnoods de doodstraf in te voeren om op het pluche te kunnen blijven. Is het daadwerkelijk van belang of de ‘herzienings-bevoegdheid’ bij de HR blijft of wordt uitbesteed aan een ‘herzieningskamer’ bij een Gerechtshof? Of er dissenting opinions worden toegelaten in de HR-arresten? Nee, het zal de burger jeuken! Het is bullshit-journalistiek van Lux et Libertas, interessantdoenerij op de millimeter om maar niets te hoeven schrijven over de zaken die er werkelijk toe doen! Opnieuw niet onthullen, maar verhullen van dit corrupte medium dat zijn eigen journalisten laat betalen door de rechterlijke macht en het Ministerie van Justitie.
Die Gerard van Westerloo die het stuk schreef is zelf ook zo’n bekakte ouwe lul en begrijpt niets van de kwesties die juridisch Nederland thans beroeren. Wie het wel begreep was PvdA-kamerlid en oud-rechter Aleid Wolfsen. Hij zei in het NOS Journaal: “Het lijkt er in deze tijd van normen en waarden sterk op dat de handhavers zelf van mening zijn dat ze zich nergens aan hoeven te houden. Dat kunnen we niet accepteren. Daarom moet Dato Steenhuis ogenblikkelijk aftreden.” Van Westerloo geeft in feite blijkt van zijn journalistieke incompetentie doordat hij zoals hij zelf schrijft ‘de president, de procureur-generaal, de griffier en de vice-president van zijn goede bedoelingen moest overtuigen’ alvorens hij kon worden toegelaten in het heiligste der heiligen. Goede bedoelingen? Wat heeft dat met journalistiek te maken? Dus geen vragen over corruptie binnen de rechterlijke macht, begrepen meneer van Westerloo! En ook geen vragen over de onmacht ten opzichte van de golf aan liquidaties. afgesproken? En ook niet over de meppende raadsheer Wicher Wedzinga! En aldus tekende collaborateur van Westerloo een ‘loyaliteitsverklaring’ die garant stond voor een stuk met louter gebeuzel en gemillimeter.

NRC Handelsblad ligt volstrekt aan de ketting van de rechterlijke macht, dat hebben we al zo vaak eerder betoogd en bewezen. Maar dat de krant zo ver zou gaan het Hollands Dagboek open te stellen voor de rammende rechter Wedzinga die ruim baan krijgt zijn vrouwenmishandeling goed te praten en en passant ook nog eens De Telegraaf mag zwartmaken die de zaak naar buiten bracht, dat hadden zelfs wij niet voor mogelijk gehouden. De service van NRC aan de rechterlijke macht gaat blijkbaar zo ver, dat criminele rechters zich via Lux et Libertas vast mogen vrijpleiten voor hun delicten? “Gelukkig is het beeld na de publicatie in De Telegraaf enigzins rechtgezet in NOVA: een flinke worstelpartij is nog geen poging tot doodslag.” Waarom heeft NRC het Hollands Dagboek niet opgengesteld voor de mishandelde Oekrainse vrouw die volgens haar eigen aangifte baadde in een plas met bloed? Dat zou pas een journalistieke keuze zijn geweest! Lux et Libertas heeft geen enkele moeite met vrouwenmshandeling als het maar een rechter is die zich er aan bezondigt!

  • By Burdy, 7 mei, 2006 @ 22:06

    Klasse

  • By Niet Nixje, 19 mei, 2006 @ 17:25

    De N.r.c. ……..het sufferdje der gegoeden.

    Totaalfoute volkert jensma
    en bijv. poep van t’ghek, zitten met bisonkit vastgeplakt op hun bekakte stoelen.

Other Links to this Post

WordPress Themes