NRC: de kanker van het Wilders-proces

Is Wilders-onderzoeker en demonisator Hans Moors familie van rechter Jan Moors?

Heel Nederland heeft het gezien: rechter Jan Moors die verwees naar ondermeer ‘de kranten’ toen hij de gewraakte opmerking tegen Wilders maakte (‘u lijkt nu opnieuw de discussie te willen vermijden!’) die de aanleiding vormde voor het wrakingsverzoek tegen hem. Het wrakingsverzoek werd vandaag afgewezen, maar het proces is natuurlijk evenzogoed verziekt. Tot ‘de kranten’ waar Moors naar verwees behoort ongetwijfeld ook de ‘rechterskrant’ NRC Handelsblad. Nu weten al vanaf 2002 -het ‘demoniseringscommentaar’ van Folkert Jensma tegen Pim Fortuyn- hoe men bij NRC Handelsblad ‘omgaat’ met ‘incourante politieke stromingen’, maar in het geval van Geert Wilders werden alle demoniserings-registers opnieuw ruim open getrokken. We kunnen honderden voorbeelden geven, maar volstaan er met twee: Zaterdag berichtte de Volkskrant dat er een rapport in de maak is dat Geert Wilders omschrijft als extreem-rechts, als een gevaar voor de staatsveiligheid en als een politicus die de democratie ondermijnt aldus dit demoniserings-artikel in NRC. Zou rechter Moors dat stuk in zijn gedachten hebben gehad? Het rapport waarvan in het artikel sprake is werd trouwens mede opgesteld door ‘radicaliseringsdeskundige’ Hans Moors. Het zou toch niet zo zijn dat deze man familie is van

Wilders-rechter Jan Moors? Een ander berucht PVV-demoniserings-verhaal van NRC betrof de campagne tegen PVV-kamerlid Dion Graus [hier een stuk hierover dat Stan de Jong voor deze site schreef] waarvan later is vastgesteld dat de inhoud geheel uit leugens bestond. Zou rechter Jan Moors aan deze pennevruchten van demoniserings-redacteur Joep Dohmen hebben gedacht toen hij Geert Wilders zo hooghartig en partijdig toesprak? We weten het niet. Maar wat we wel weten is dat Moors NRC leest en dat NRC Wilders demoniseert. NRC is er dus mede de oorzaak van dat Wilders Moors probeerde te wraken en dat het proces nu is verziekt.

Maar de kwalijke rol van NRC in dit hele verhaal gaat natuurlijk nog veel verder. Want de krant is niet alleen mede-verantwoordelijk voor de wraking en dus voor het verkrachten van het proces, maar ook voor het feit dat er uberhaupt een proces wordt gevoerd, dat laatste natuurlijk door er continu op te hameren -waarbij met gretigheid gebruik werd gemaakt van ‘onderzoekers’ als Hans Moors- dat Wilders een smerige fascist is. Net als Volkert van der Graaf er mede door NRC toe werd aangezet Pim Fortuyn te vermoorden, zo werd het Amsterdamse Hof er mede door NRC toe aangezet alsnog de vervolging van Wilders te gelasten. NRC Handelsblad, de krant van onze rechters en onze rechtstaat, helpt beiden dus naar de ondergang door corrupte belangen-journalistiek te bedrijven.

WordPress Themes