Een vierde kandidaat: Lux et Rookgordijn

Wie zou er nog twijfelen aan de pro-PvdA attitude van Lux et Libertas? Reeds vele jaren geleden hebben we al gewezen op de dominantie invloed van de partij in de Raad van Commissarissen van PCM (Wim Meijer, Marianne Sint) en het geslijm in PvdA-clubjes van toenmalig chef-politiek Mark Kranenburg. O, wat moest brave Mark zich in ingewikkelde bochten wringen om te proberen zich uit deze pijnlijke belangentegenstelling te bevrijden! Maar de werkelijke diepte van de pro-PvdA journalistiek van de krant en de offers die NRC wil brengen aan basale journalistieke uitgangspunten om de belangen van de partij te dienen worden pas duidelijk uit de berichtgeving over de alarmerende crisis van de partij te Rotterdam.
Voor de aard van de situatie waarin de PvdA in Rotterdam verzeild is geraakt zij verwezen naar het stuk van Pamela Hemelrijk op klokkenluideronline. Wat doet NRC? In een eerste stuk over de affaire van de hand van Mark Duursma staat te lezen dat ‘niet bekend is waarom de allochtone leden van de PvdA-fractie van de deelraad Feijenoord de voorgedragen (autochtone) deelsraads-bestuurders hebben afgestemd’. Een onvoorstelbare zin in een ‘kwaliteitskrant’. Waarom heeft Duursma het niet gevraagd? Om slechts een reden: omdat hij niet wilde opschrijven dat de autochtone deelraads-bestuursleden zijn afgestemd juist omdat ze autochtoon zijn en geen bijdrage wilde leveren aan het onderkennen van een etnisch schisma binnen de partij. De PvdA-mythe van multi-kulti Nederland moet coute que coute in stand worden gehouden, zelfs als de partij zelf wordt gespleten door een allochtoon gordijn! Ten dienste hiervan worden basale journalistieke wetten zoals het vragen ‘beste meneer de allochtoon, waarom heeft u dit arme autochtone deelraads-bestuurslid in spe naar huis gestuurd?’ aan de kant geschoven!

Maar in de krant van vandaag wordt het nog doller en waanzinniger. Deze kwestie die so wie so de status van groot voorpaginanieuws waard is (maar om evidente redenen enorm wordt gedownplayed) komt nu aan de orde in een eenkolommertje aan de rand van pagina drie onder de kop ‘crisis Feijenoord lijkt bezworen’. Wat schotelt NRC ons nu voor? ‘De politieke crisis in de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord lijkt bezworen. De PvdA-fractie Feijenoord heeft besloten dat het voorgestelde dagelijks bestuur dat was weggestemd zal worden aangevuld met een vierde kandidaat. De crisis ontstond nadat het beoogde (bedoeld is: autochtone maar dat staat er niet) PvdA-bestuur op 27 april werd weggestemd, ook door PvdA’ers (bedoeld is: allochtonen, maar dat staat er niet). De PvdA heeft in Feijenoord een grote Turkse achterban die in het bestuur niet vertegenwoordigd was.’ Dit is werkelijk niet te geloven. Is die nieuwe vierde kandidaat nu een Turk/allochtoon of niet? Daar ging de hele crisis toch om? NRC geeft geen enkele duidelijkheid. Het is niet voor te stellen dat die vierde deelraads-bestuurder geen allochtoon zou zijn. Er moest immers een concessie worden gedaan van de autochtonen aan de allochtonen. Maar waarom zwijgt Lux et Libertas? Waarom wordt de lezer deze cruciale informatie onthouden? Waarom lezen we geen interviews met de allochtone PvdA’ers? Waarom mogen we deze allochtone politiek-actieve en geintegreerde model-Nederlanders a la Job Cohen niet leren kennen? Omdat ze bij NRC zo paranoia zijn dat ze het hele issue van etniciteit binnen de PvdA taboe hebben verklaard! Is dit geen onthutsend bewijs van het ontbreken van welke journalistieke geest dan ook en van de bereidheid alle normen en waarden overboord te gooien om de PvdA te dienen? Laat het de Ombudsman weten!

  • By Floris v F, 12 mei, 2006 @ 3:50

    Goed dat dat alles een keer gezegd wordt. Ik was altijd een grote fan van het NRC, de enige krant die aan mijn eisen voldeed, totdat de links gekleurde artikels me steeds vaker om de oren vlogen. Ook het anti-amerika sentiment begon te irriteren. Het deed me besluiten een brief naar Volkert te sturen. Met een lijst van feitelijke onjuistheden probeerde verzocht ik om een aantal rectificaties. Wat ik terug kreeg was bijna niet te geloven: een lullig briefje waarin stond dat hij ook veel brieven kreeg waarin de lezers zich beklaagden over een te pro-Amerikaanse houding.
    Nog een mooi propaganda voorbeeld is het politiek correcte katern Nederland & Europa, je zou het bijna geen journalistiek meer noemen..
    Erg interessante en duidelijke site, misschien met wat minder rancune zal dit hier in de toekomst een leuke objectieve journalistieke bron worden.

  • By uw ombudman, 12 mei, 2006 @ 6:09

    dank voor je leuke reactie! over die rancune gesproken: ik zou het liever woede willen noemen over de corrupte wijze waarop NRC de uitgangspunten van goede journalistiek blijft schenden!

Other Links to this Post

WordPress Themes