NRC stalt geintimideerde journalisten op media

Voor NRC Handelsblad bestaan zaken als corruptie binnen justitie niet. Logisch: de krant is letterlijk omgekocht en wordt betaald door de justitie-lobby in Nederland. Nee, Lux et Libertas houdt zich liever bezig met hoogdravend gewauwel met leden van de Hoge Raad (nadat hun journalist een ‘loyaliteitsverklaring’ moest tekenen die de raadsheren kon overtuigen van zijn ‘goede bedoelingen’) dan met het doen van hun journalistieke plicht. Journalisten Joost de Haas en Bart Mos van De Telegraaf doen hun plicht wel en dat vinden ze bij NRC niet leuk. Daardoor treedt het falen van Lux et Libertas immers extra duidelijk aan het licht. Toch moet NRC iets schrijven over de door Justitie geintimideerde journalisten. Dus hebben ze maar een stukje gemaakt op pagina 22, de mediapagina!
Voor NRC gaat het hier niet om groot voorpaginanieuws noch worden de alarmklokken geluid over de persvrijheid die op de tocht staat, nee, de affaire wordt behandeld op dezelfde wijze als ‘kijkcijfers Talpa gedaald’ of ‘Henny Huisman van Talpa naar de EO’. Alsof het een geinig media-nieuwtje is! En de notie dat er inderdaad sprake kan zijn van corruptie binnen justitie op het hoogste niveau (wat nog eens aannemelijker wordt door de wijze waarop beide journalisten zijn aangepakt): daaraan wordt al helemaal geen aandacht besteed. “Deze krant ging in Januari in het algemeen belang over tot publicatie van delen uit de schokkende verdenkingen over corruptie in de hoogste kringen van politie en justitie” schrijft De Telegraaf vandaag. Dat lezen we in NRC Handelsblad. Nou, dat ‘algemeen belang’ wordt in ieder geval niet gedeeld door Lux et Libertas. Die dienen liever de belangen van de mogelijk corrupte justitie-ambtenaren en van rammende rechters. Benieuwd of NRC-journalisten binnenkort weer allerlei prijzen krijgen die door Justitie worden betaald zoals de volstrekt corrupte Joost Oranje! Met hoe meer prijzen en docentschappen een journalist tegenwoordig wordt overladen, hoe corrupter hij of zij is! Geinig trouwens dat als je Oranje googelt dat dan bovenaan staat het bericht van klokkenluideronline over de ‘prijs’ die hij ontving van de justitie-lobby!

Een absurde coincidentie: de H.L. de Haas die in de jury zat van de Prijs voor de Dagbladjournalstiek die Oranje ontving is de vader van Joost de Haas!

  • By nijensteijn, 11 mei, 2006 @ 7:01

    Ik hoor bronnen de beweren dat de Telegraaf-journalisten zijn ondevraagd door NRC JOURNALISTEN Joost Oranje en Frank Kuitenbrouwer. Justitie wilde namelijk gebruik maken van hun ‘journalistieke expertise’ bij het verhoor! Hahaha…..

  • By F.W. Voigt, 13 mei, 2006 @ 20:12

    De NRC Ombudsman schreef: “Voor NRC gaat het hier niet om groot voorpaginanieuws noch worden de alarmklokken geluid over de persvrijheid die op de tocht staat, nee, de affaire wordt behandeld op dezelfde wijze als ‘kijkcijfers Talpa gedaald’ of ‘Henny Huisman van Talpa naar de EO’.”

    De Gooi- en Eemlander lukt het wél het belang van deze zaak juist in te schatten met een zuiver betoog waarin de ernst van de zaak sterk beargumenteerd wordt over zes kolommen op pagina 2 van de krant van vandaag (‘Journalist als verdachte; persvrijheid in het geding’ op de pagina ‘Eigen Zinnig’).

    Het is bedroevend én tekenend dat de zich als kwaliteitskrant positionerende NRC juist deze voor het functioneren van de journalistiek zo belangrijke zaak wegmoffelt.

Other Links to this Post

WordPress Themes