NRC geeft ruim baan aan liegende super-PL

Een werkelijk delicaat moment voor NRC om de hoogste man van het OM Harm Brouwer op de opiniepagina ruim baan te geven zijn obligatie en nietzeggende apologieen te spuien; (‘OM onterecht beschuldigd’ luidt de kop). PG Steenhuis is zojuist tegen de lamp gelopen als recidiverend wegpiraat (dat er uberhaupt nu nog Nederlanders zijn die hun verkeersboetes betalen is mij een raadsel…) en enige dagen geleden heeft het OM op ongehoorde en nog niet eerder vertoonde wijze twee journalisten van De Telegraaf geintimideerd omdat ze staatsgeheimen openbaar zouden hebben gemaakt die erop wijzen dat er binnen justitie sprake is van diepgewortelde corruptie. ‘Een mooi moment om de super-PL (pathologische leugenaar) het volk weer eens belerend en geruststellend toe te laten spreken’ moeten ze bij NRC hebben gedacht. Het is een raadsel waaraan Brouwer de morele autoriteit ontleent ook maar te durven spreken over waarheid en integriteit daar immers meerdere malen is vastgesteld dat Brouwer zelf de gave des onderscheids tussen leugen en waarheid niet deelachtig is. ‘Neem ons stevig de maat! Daar kunnen we tegen. het houdt ons scherp en dat komt de kwaliteit van de strafrechtspleging alleen maar ten goede’ ronkt Brouwer. Welnu, super-PL: dat zullen we doen ook!
Liegen is voor Brouwer nog niet eens de grootste zonde: tot zijn arsenaal behoort ook het simpelweg non-existent verklaren van vervelende feiten. De website klokkenluideronline meldde reeds vorig jaar toen Brouwer in NOVA zijn statuur van super-PL van ongekende allure voorzag dat hij ook al eerder was ontmaskerd als man van moreel niveau ‘less than zero’.

Wat nog het meest in het oog springt in de opinie-stuk van de super-PL van vandaag is de onvoorstelbare domheid ervan. Er wordt niets hard gemaakt, geen punten gescoord. ‘Deze feitelijke achtergrond geeft aan waarom de theorie van het uitlekken van de verklaringen vooral speculatief is’: dat soort proza. Enkele weken geleden zag ik Brouwer ook in het programma Woestijnruiters. Ook daar weer: geen enkele inhoud, onbegrijpelijke wendingen, rookgordijnen, ontwijkingen, omtrekkende bewegingen. Deze super-PL is de grootste ramp die de Nederlandse rechtstaat ooit is overkomen!  Vandaag werd een brief van zijn hand openbaar die hij schreef aan de NVJ en De Telegraaf naar aanleiding van het intimiderende verhoor van Bart Mos en Joost de Haas. Ook voor dit epistel geldt weer: dom, foutief, leugenachtig, arrogant. Brouwer blijkt ook nog eens een abominabel jurist! Hij schrijft dit:

Het beginsel van persvrijheid en vrijheid van meningsuiting zoals dat is neergelegd in onze Grondwet en is uitgewerkt in het EVRM biedt journalisten vergaande bescherming. Bij zijn taakuitoefening handelt het Openbaar Ministerie daar ook naar. Die bescherming is echter niet absoluut. Het EVRM noemt een aantal voorwaarden waaronder een inbreuk mogelijk is. Een dergelijke inbreuk is gerechtvaardigd in geval van een “”pressing social need”, waarbij het EVRM onder meer het belang van de nationale veiligheid noemt.

Brouwer probeert hier het aan de kaak stellen van corruptie binnen zijn eigen vervolgingsapparaat neer te zetten als een handeling die de nationale veiligheid in gevaar brengt! Beste super-PL: het is uw eigen OM dat de nationale veiligheid in gevaar brengt door corrupt te zijn! Het is uw eigen OM dat de zakken spekt met handel in narcotica! Het zijn uw eigen officieren die computers vol kinderporno op straat zetten! Het zijn uw eigen officieren die het OM is diskrediet brengen en de veiligheid bedreigen door zich bordelen te buiten te gaan aan sexuele orgieen waarbij ze stukken laten rondslingeren! En dan dat ‘pressing social need!’ Ook al helemaal verkeerd gebruikt! Hoe kan het nu een ‘social need’ zijn om de burgers van dit land te beschermen tegen corrupte en falende officieren en tegen de mogelijkheid dat zijn net als Kees B. en Ernst L. en Viets en Dubois en Eric O.  door hysterische ‘crimefighters’ kapot worden gemaakt? Het is juist een ‘social need’ om deze corrupte en falende justitiemensen aan de schandpaal te nagelen, precies waar De Telegraaf mee bezig was! Beste super-PL: misschien bent u wel bang dat u zelf ook ooit aan de schandpaal wordt genageld als corrupte en incompente bedreiging voor de nationale veiligheid en pakt u die journalisten daarom zo hard aan! Aan de hoeveelheid leugens die u over ons uitstort en waarvoor Lux et Libertas natuurlijk altijd tot uw beschikking staat zal het in elk geval niet liggen! Slaap zacht, meneer de super-PL!

  • By Jos Schussel, 2 augustus, 2006 @ 9:40

    Harm Brouwer en de leugen regeert zijn kennelijk onlos-‘smakelijk’ met elkander verbonden.

  • By Rudolf Paul, 1 mei, 2007 @ 9:30

    Maar Harm Brouwer liegt niet altijd, hoor!
    Alleen als hij iets zegt of iets opschrijft.

Other Links to this Post

WordPress Themes